IoT Architectuur
& advisering bij
IoT implementatie

Ethisch hacken,
Penetratietests
& ISO 27001

Anoniem bellen,
chat & internet
appliances

Techniek
6LoWPAN / LoRa
Etc.

Architectuur

Beveiliging speelt bij de Internet of Things  (IoT) een grote rol.  Door bij de  architectuur van de IoT hier al rekening mee te houden, voorkom je dat er later veel kosten gemaakt moeten worden. 

Is uw systeem veilig genoeg ?

Door uw systeem op gedegen wijze te testen
d.m.vdiverse methoden, waaronder zogenaamdepenetratietesten, krijgt u inzicht in de veiligheidvan u systeem.Door het out-of-the-box benaderen van onze ethische hackers worden ook verborgen veiligheids-zwakheden naar voren gebracht.

Veilig onderweg !

Wellicht bent u vaak onderweg en heeft u informatie die niet met anderen gedeeld hoeft te worden.Wij ontwikkelen appliances met off-the-shelfonderdelen, zodat u onderweg of op locatie vrijkunt communiceren met collega’s.

6LoWPAN / Lora / Zigbee?

Diverse technieken / protocollen kunnen op verschillende manieren worden ingezet.Elk protocol heeft zijn eigen toepassingsgebied,hetzij in uw smart-office, hetzij om uw containerste volgen in Europa.

Contact

Soon